Verlof aanvragen


Indien u verlof wil aanvragen dan bent u verplicht om dit ruim van tevoren schriftelijk bij de directeur aan te vragen. U kunt een verlofformulier downloaden van de website of bij de directeur ophalen.
In het algemeen gedeelte van de schoolgids en op de website kunt u lezen wanneer uw kind recht heeft op verlof. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit kan een proces verbaal tot gevolg hebben.

U kunt hier het formulier voor aanvraag verlof buiten de schoolvakanties downloaden