Schooltijden

De tijden van onze school

Onze schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur

We werken met een inloop vanaf 8.20 uur. De leerlingen komen druppelsgewijs binnen. Om 8.30 uur starten de lessen. Om 14.00 uur eindigt de schooldag en lopen de leerlingen samen met hun groepsleerkracht naar buiten.


Vakanties


U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen, kunnen hiervoor ontheffing krijgen. Dit verzoek moet 2 maanden van te voren bij de directeur worden ingediend. Dit verlof kan eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan melding te doen aan de leerplichtambtenaar.

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Studie- en margedagen

  • Studiedag op maandag 02.10.2023 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op maandag 20.11.2023 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op dinsdag 06.02.2024 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op donderdag 18.04.2024 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op dinsdag 21.05.2024 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op vrijdag 07.06.2024 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op woensdag 10.07.2024 I Leerlingen vrij!
  • Vrije dagen voor de leerlingen van groep 1/2: 29.09.23, 17.11.2023, 02.02.2024, 05.04.2024.