Schooltijden

De tijden van onze school

Onze schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur

Er is pleinwacht vanaf 08.15 uur en vanaf 12.15 uur. Om 08.25 uur gaat de bel voor de eerste keer en de kinderen gaan naar binnen. Tussen de middag gaat de bel om 12.30 uur. De lessen starten om 08.30 uur en om 12.30 uur.


Vakanties


Vakantie

U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen, kunnen hiervoor ontheffing krijgen. Dit verzoek moet 2 maanden van te voren bij de directeur worden ingediend. Dit verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan melding te doen aan de leerplichtambtenaar.

Het vakantierooster 2021 - 2022
Dag Begindatum Einddatum
Start schooljaar 23-08-2021 18-07-2022
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022
Goede vrijdag 15-04-2022
Pasen 18-04-2022
Koningsdag 27-04-2022
Meivakantie 02-05-2022 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2022 29-08-2022