Schooltijden

De tijden van onze school

Onze schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur 12.30 – 14.00 uur

Er is pleinwacht vanaf 08.15 uur en vanaf 12.15 uur. Om 08.25 uur gaat de bel voor de eerste keer en de kinderen gaan naar binnen. Tussen de middag gaat de bel om 12.30 uur. De lessen starten om 08.30 uur en om 12.30 uur.


Vakanties


U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen, kunnen hiervoor ontheffing krijgen. Dit verzoek moet 2 maanden van te voren bij de directeur worden ingediend. Dit verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan melding te doen aan de leerplichtambtenaar.

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-03-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 24-04-2024 05-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Studie- en margedagen

  • Studiedag op donderdag 08.09.2022 I Leerlingen vrij!
  • Studiemiddag op dinsdag 15.11.2022 I Leerlingen om 12:00u. vrij!
  • Margedag op vrijdag 23.12.2022 I Leerkrachten en leerlingen vrij!
  • Studiedag op dinsdag 07.02.2023 I Leerlingen vrij!
  • Studiemiddag op donderdag 16.03.2023 I Leerlingen om 12:00u. vrij!
  • Studiedag op dinsdag 30.05.2023 I Leerlingen vrij!
  • Studiedag op dinsdag 18.07.2023 I Leerlingen vrij!
  • Vrije dagen voor de leerlingen van groep 1/2: 03.10.2022, 25.11.2022, 23.01.2023, 20.02.2023, 24.03.2023 en 30.06.2023.