Schooltijden

De tijden van onze school

Onze schooltijdenDagTijdenGroepen
Maandag08.30 - 15.00Alle groepen
Dinsdag08.30 - 15.00Alle groepen
Woensdag08.30 - 12.15Alle groepen
Donderdag08.30 - 15.00Alle groepen
Vrijdag08.30 - 12.00Groep 5 t/m 8

Vakanties


Vakantie
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen, kunnen hiervoor ontheffing krijgen. Dit verzoek moet 2 maanden van te voren bij de directeur worden ingediend. Dit verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan melding te doen aan de leerplichtambtenaar.

DagBegindatumEinddatum
Herfstvakantie21-10-201927-10-2019
Kerstvakantie21-12-201905-01-2020
Voorjaarsvakantie15-02-202023-02-2020
Goede vrijdag/Pasen10-04-202013-04-2020
Meivakantie25-04-202010-05-2020
KoningsdagIn meivakantie
BevrijdingsdagIn meivakantie
Hemelvaart21-05-202024-05-2020
Pinksteren30-05-202001-06-2020
Zomervakantie04-07-202016-08-2020