Geschiedenis

De geschiedenis van onze school

Onze geschiedenis


Zo omstreeks 1750 is er al sprake van onderwijs in Sellingen. Doch ook daarvoor moet er al onderwijs zijn gegeven. Tot 1806 - Bataafse Republiek - was het lager onderwijs in handen van de gereformeerde (hervormde) kerk. De schoolmeester was toen tevens koster. Daarna werd het beheer van en het toezicht op het lager onderwijs aan de overheid toegewezen. We komen dan ook het predicaat "openbaar" tegen. "Bijzondere" scholen waren door particulieren opgericht en onderhouden. De Sellinger openbare school stond zo rond 1800 aan de Torenstraat. Het was een zgn. "winterschool", de kinderen gingen tot palmzondag naar school. In de zomer moesten ze hun ouders helpen op het land en ook de schoolmeester had voldoende andere werkzaamheden. Er waren in die tijd ongeveer 30 leerlingen die de school bezochten. Ene Jannes Moorlach, die tevens voorzanger was, gaf toen les.

De kinderen hadden geen tafels. Men schreef op zgn. schrijfborden. Zingen, lezen, schrijven en rekenen waren de voornaamste vakken. Het schoolgebouw heeft waarschijnlijk meer op een schaapskooi geleken dan op een school. Wanneer precies een nieuw schoolgebouw is verrezen, is niet bekend. Waar deze school heeft gestaan wel, namelijk op de plek waar nu het nieuwe gedeelte van het Gemeentehuis staat. Tot 1912 gingen alle kinderen uit Sellingen naar deze ene school. In dat jaar vond de opening plaats van de P.C. school, nu bekend staand als ’t Gebint. Deze school startte toen met ongeveer 50 leerlingen. In de nacht van 27 op 28 november 1959 brandde de openbare school met het daarbij behorende gymnastieklokaal volledig af. Veel oude schoolplaten e.d. zijn toen verloren gegaan. Op de kop van de Zuid-Esch werd een nieuwe school gebouwd. Ooit heeft daar een boerderij gestaan. Tijdens de bouw van de nieuwe school zijn de leerlingen gehuisvest in het gebouw van de P.C. school. De ene school had 's morgens les, de andere 's middags.

Later werden er twee noodlokalen op de bouwplaats gezet, waar toen les werd gegeven. In één van de noodlokalen heeft de Stichting Welzijn in de gemeente Vlagtwedde jaren zitting gehad. In november 1961 was de school gereed en konden ruim 60 leerlingen de nieuwe school in gebruik nemen. Het ene noodlokaal werd als kleuterschool ingericht. Door een toenemend aantal kinderen en i.v.m. de Wet op het Basisonderwijs die in 1985 in werking zou treden, werd in maart 1981 begonnen met de verbouw van de school. Twee lokalen voor groep 1/2 en 3/4 kwamen erbij. De tussenliggende ruimte werd overdekt en zo ontstonden de gemeenschaps- en handenarbeid ruimte. De openbare kleuterschool t Lutje Volk en de lagere school Op d ’Esch werden samengevoegd en gingen verder onder de naam Openbare Basisschool Op d’ Esch. De school werd heropend in oktober 1981 en telde toen ruim 90 leerlingen.

In 2003-2004 vond de tweede verbouwing plaats. Alles werd gemoderniseerd; er kwamen computerhoeken bij, het speellokaal van groep 1/2 werd vergroot en er werden twee gescheiden ruimtes gecreëerd voor de personeels- en directiekamer.

In de zomer van 2014 is het schoolgebouw gesloopt. Op dezelfde plaats is een nieuw multifunctioneel gebouw gerealiseerd waarin 2 basisscholen, een welzijnsorganisatie en een sportzaal zijn gehuisvest. Tijdens de bouwperiode zijn de leerlingen elke dag met de bus vervoerd naar Harpel waar een voormalig schoolgebouw leeg stond. Dit gebouw diende bijna anderhalf jaar als tijdelijke locatie van OBS Op d ‘Esch. In oktober 2015 is het fraaie en goed geoutilleerde nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen.